Single Girder เครนเหนือศีรษะ-คานเดี่ยว

Electric Overhead Travelling Crane – Single Girder หรือเครนเหนือศีรษะ-คานเดี่ยว 

เป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เหมาะกับการใช้งานกับน้ำหนักที่ยกประมาณ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน มีความกว้างประมาณ 6 – 25 เมตร โดยใช้วิธีการออกแบบตามหลักวิศวกรรม จึงมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการใช้งาน ซึ่งเครนเหนือศีรษะ-คานเดี่ยวจะใช้พื้นที่ความสูงจากรางวิ่งเครนถึงหลังคาไม่มาก มีโครงสร้างตัวเครนที่มีน้ำหนักเบา และสามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระหนักสำหรับโครงสร้างเสาโรงงาน ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นิ่มนวล พร้อมทั้งยกวัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย

สายด่วน: 090 972 8562