บริการของเรา

บริการซ่อมและปรับปรุง เครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้าทุกชนิด

เรามีทีมงานช่างบริการงานซ่อมด่วน ฉุกเฉิน สำหรับลูกค้าที่เครนเสีย เราจะบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อซ่อมรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า ของลูกค้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และมีความปลอดภัย พร้อมดำเนินงาน ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมีบริการปรับปรุงเครน ติดตั้งอุปกรณ์เสริม แก้ไขดัดแปลง Overhauls ย้ายเครน ต่อรางเครน และ อื่นๆ อีกด้วย

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายด่วน : 090-972-8562
เบอร์โทร : 034-110-268

บริการตรวจสอบสภาพซ่อมบำรุง และทดสอบน้ำหนักตามกฎหมาย

เราให้บริการซ่อมบำรุง Preventive Maintenance หรือ PM เครนและรอก เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร เรามีให้บริการสัญญารายปี หรือ บริการเป็นรายครั้ง และให้บริการทดสอบน้ำหนักตามแบบฟอร์มของทางราชการ(ปจ.1) และเซ็นรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายด่วน : 090-972-8562
เบอร์โทร : 034-110-268

บริการติดตั้งและออกแบบ

บริษัท บี-ทรี เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้บริการติดตั้งและออกแบบ Overhead Crane Goods Lift เครนไฟฟ้า ลิฟท์บรรทุกสินค้า และรอกไฟฟ้า ในบริการของเราผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยจากวิศวกร ท่านมั่นใจว่าท่านจะได้รับการดูแลโดยทีมงานที่ผ่านการอบรม และเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายด่วน : 090-972-8562
เบอร์โทร : 034-110-268

บริการงานอบรมการใช้งานปั้นจั่น (Crane)

บริษัท บี-ทรี เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้บริการงานอบรมการใช้งานปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ พร้อมออกวุฒิบัตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหารฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.2552 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ลดอุบัติเหตุจากการใช้งานและเข้าใจถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย

  1. อบรมหลักสูตรเครน 4 ผู้ ( หลักสูตรปกติ )
    - ผู้บังคับปั้นจั่น
    - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
    - ผู้ยึดเกาะวัสดุ
    - ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
  2. อบรมหลักสูตรเครน 4 ผู้ ( แบบทบทวน )

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายด่วน : 090-972-8562
เบอร์โทร : 034-110-268
สายด่วน: 090 972 8562