Monorail เครนรางเดี่ยว

Monorail (โมโนเรล )เป็นเครนรางเดี่ยวชนิดหนึ่ง

ตัวรางจะ Fix อยู่กับที่ มีรอก (Hoist) เคลื่อนที่ไปตามราง เดินหน้า-ถอยหลัง และยกของขึ้น-ลงในแนวดิ่ง การออกแบบโครงสร้าง จะต้องคำนึงถึงการรับแรงในแนวนอนเนื่องจากการเคลือนที่ของรอกด้วยนะครับ เพราะเป็นแรงที่ทำให้เกิดการสั่น และการเสริมค้ำยันที่เพียงพอก็จะช่วยลดการสั่นได้เป็นอย่างดี

 

สายด่วน: 090 972 8562