Gantry Crane (แกนตี้เครน)

Gantry Crane (แกนตี้เครน)

คือเครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของในแนวดิ่งและเคลื่อนที่ไปตามรางในแนวตั้งและแนวนอนคล้ายกับ Electric Overhead Travelling Crane แต่มีความแตกต่างกันตรงที่การเคลื่อนที่ของเครนนั้นจะเคลื่อนที่โดยล้อเลื่อนที่อยู่ที่พื้น  

สายด่วน: 090 972 8562