Double Girder เครนเหนือศีรษะ-คานคู่

Electric Overhead Travelling Crane – Double Girder หรือเครนเหนือศีรษะ-คานคู่ 

เป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก น้ำหนักยกประมาณ 5 ตัน ถึง 50 ตัน มีความกว้างใช้งานประมาณ 10 – 30 เมตร เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่จึงเหมาะสมมากกว่า เพระมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่าโดยใช้วิธีการออกแบบตามหลักวิศวกรรม จึงมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการใช้งานเครนแบบคานคู่

สายด่วน: 090 972 8562