ผลงาน

November 6, 2020
เปลี่ยนสลิงเครน
November 6, 2020
เปลี่ยนคานล้อเครน15T
November 6, 2020
ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัย Crane
November 6, 2020
ติดตั้งรางไฮโทรรีล สำหรับทางโค้ง
November 6, 2020
ติดตั้งรอก Blackbear 500kg. พร้อมระบบไฟ
November 6, 2020
ติดตั้งรอก Blackbear 3 T พร้อมระบบไฟฟ้า
November 6, 2020
ติดตั้งรอก Blackbear 2 T พร้อมระบบไฟฟ้า
November 6, 2020
ติดตั้งรอก Blackbear 1 T สำหรับโรงน้ำแข็ง
November 6, 2020
ติดตั้งโครงสร้างเครน 500 kg
November 6, 2020
ติดตั้ง Remote ไร้สาย
November 6, 2020
ติดตั้ง Goods Lift 500 kg
November 6, 2020
ติดตั้ง Crane 5 T Span 11 Metre Runway 22 Metre
November 6, 2020
ติดตั้ง Crane 3 T Span 5 M Runway 36 Metre
November 6, 2020
แก้ไขคานล้อเครน
สายด่วน: 090 972 8562