ลูกล้อจับสายไฟแบนแบบไนลอน-Cable-Trolley-(-nylon-)

สายด่วน: 090 972 8562