ลูกล้อจับสายไฟ

Wide Trolley

KY-OWS 107 ลูกล้อแบบเหล็ก สำหรับสลิง ไม่เกิน 8 mm.
KY-OWS 206 ลูกล้อจับสายไฟแบบพลาสติก

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

Wide Trolley

KY-OWS 005 ลูกล้อจับสายไฟแบน แบบวิ่งบนสลิง

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

I Steel Trolley

KY-OIW 075150 W Type Trolley I Steel 75-100 mm.

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

I Steel Trolley

KY-OIW 125150 W Type Trolley I Steel 125-150 mm.

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

I Steel Trolley

KY-OIU 075150 U Type Trolley (Straight) I Steel 75-150 mm.

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

I Steel Trolley

KY-OIU 075125C U Type Trolley (Swerve) I Steel 75-120 mm.

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

Beam Trolley

KY-OIH 250W H Trolley

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

สายด่วน: 090 972 8562