รางไฮโทรรีล

รางไฮโทรรีล ( High Tro Reel )

KY-AN3006 รางไฮโทรรีล 3 Poles 65A
KY-AN3007 รางไฮโทรรีล 3 Poles 75A
KY-AN3010 รางไฮโทรรีล 3 Poles 100A
KY-AN3015 รางไฮโทรรีล 3 Poles 150A
KY-AN3020 รางไฮโทรรีล 3 Poles 200A
KY-AN4007 รางไฮโทรรีล 4 Poles 75A
KY-AN4010 รางไฮโทรรีล 4 Poles 100A
KY-AN5009 รางไฮโทรรีล 5 Poles 100A
KY-AN6007 รางไฮโทรรีล 6 Poles 75A
KY-AN6010 รางไฮโทรรีล 6 Poles 100A

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

กล่องต่อรางไฮโทรรีล ( Middle Power Feed-In )

KY-AN3300 กล่องต่อไฮโทรรีล 3 Poles
KY-AN4300 กล่องต่อไฮโทรรีล 4 Poles
KY-AN6300 กล่องต่อไฮโทรรีล 6 Poles
KY-AN4120 กล่องต่อไฮโทรรีล 4 Poles 200A

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

ตัวดึงหัว - ท้ายรางไฮโทรรีล ( End Tension & Power In )

KY-AN3200N ตัวดึงหัว - ท้ายรางไฮโทรรีล 3 Poles
KY-AN4200N ตัวดึงหัว - ท้ายรางไฮโทรรีล 4 Poles
KY-AN5200 ตัวดึงหัว - ท้ายรางไฮโทรรีล 5 Poles
KY-AN6200N ตัวดึงหัว - ท้ายรางไฮโทรรีล 6 Poles
KY-AN3220 ตัวดึงหัว - ท้ายรางไฮโทรรีล 3 Poles 200A

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

คอลเลคเตอร์อาร์ม ( Current Collector Arm )

KY-AN3703 คอลเลคเตอร์อาร์ม 3 Poles 30A
KY-AN3706 คอลเลคเตอร์อาร์ม 3 Poles 60A
KY-AN3710 คอลเลคเตอร์อาร์ม 3 Poles 100A
KY-AN4703 คอลเลคเตอร์อาร์ม 4 Poles 30A
KY-AN4706 คอลเลคเตอร์อาร์ม 4 Poles 60A
KY-AN4710 คอลเลคเตอร์อาร์ม 4 Poles 100A

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

ตัวยึดคอลเลคเตอร์อาร์ม ( Fixed Square Bar )

KY-AN3800 ตัวยึดคอลเลคเตอร์อาร์ม

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

สายด่วน: 090 972 8562