ตัวดึงหัว—ท้ายรางโทรรีล-(-I-Type-End-Tension-&-Power-In–)

สายด่วน: 090 972 8562