รางโทรรีล

รางโทรรีล (Tro Reel)

KY-AN1015 รางโทรรีล 150A 

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

ตัวจับรางโทรรีล (I Type Hanger Clamp)

KY-AN1015 ตัวจับรางโทรรีล

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

ตัวดึงหัว - ท้ายรางโทรรีล (I Type End Tension & Power In)

KY-AN1200 ตัวดึงหัว - ท้ายรางโทรรีล

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

คอลเลคเตอร์อาร์ม ( Current Collector Arm )

KY-AN1704 คอลเลคเตอร์อาร์ม 40A
KY-AN1710 คอลเลคเตอร์อาร์ม 100A

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

ตัวยึดคอลเลคเตอร์อาร์ม ( Insulator Guide )

KY-AN1838 ตัวยึดคอลเลคเตอร์อาร์ม ยาว 380 mm.
KY-AN1850 ตัวยึดคอลเลคเตอร์อาร์ม ยาว 500 mm.

โทรสอบถามเพิ่มเติม 090-972-8562

สายด่วน: 090 972 8562